A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Недригайлівська громада
Сумська область, Недригайлівський район

Державний інспектор з праці

Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю


УВАГА!

    Розміри штрафів за порушення трудового законодавства з 1 січня 2019 року згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» мінімальна заробітна плата у 2019 році становитиме 4 173 грн. та у погодинному розмірі – 25,13 грн. Збільшаться відповідно і розміри штрафів за порушення законодавства про працю.
Передбачаються штрафи для юридичних та фізичних осіб – підприємців, що використовують найману працю:

1. 125 190 грн (30 мінімальних заробітних плат) за порушення: • фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору • оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час • виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ;

 2. 41 730 грн (10 мінімальних заробітних плат) за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, за не оплату роботи в нічний час, роботу в вихідний або святковий день, понадурочну роботу та інші питання оплати праці);

 3. 12 519 грн (3 мінімальні заробітні плати) за порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі;

 4. 41 730 грн (10 мінімальних заробітних плат) за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

5. 4 173 грн ( 1 мінімальна заробітна плата) за порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених вище.

 6. 417 300 грн (100 розмірів мінімальної зарплати) зa недопущення до проведення перевірки стосовно оформлення_трудових_відносин та виявлення нелегальних працівників. Крім того, ст. 41 КпАП  передбачено адміністративну відповідальність керівника підприємства – від 8 500 грн. до 17 000 грн. за фактичний допуск_працівника без трудового договору.

Шановні роботодавці! Невідкладно подбайте про правильне оформлення працівників!

                                                                               Марина Голінко,

                                                                           спеціаліст - державний

                                                                           інспектор з праці

                                                                           Недригайлівської

                                                                                селищної ради


   

  ПИТАННЯ ФІНАНСОВИХ САНКЦІЙ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

   Одним із  напрямків діяльності Держпраці є запобігання використання не задекларованої праці. Незадекларована праця найчастіше проявляється у таких формах : економічна діяльність без державної реєстрації, наймана праця без оформлення трудових відносин, приховування від державних органів частини відпрацьованого робочого часу та заробітної плати, маскування трудових відносин під виглядом інших форм діяльності. Відповідно у разі порушення трудового законодавства застосовуються штрафні санкції та тягне за собою негативні наслідки.

    У разі порушення роботодавцями вимог трудового законодавства законом передбачені фінансові санкції. Так фактичний допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час при фактичному виконанні роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, виплати заробітної плати без нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків коштуватиме роботодавцю  штрафу у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної платиПорушення мінімальних державних гарантій в оплаті праці тягне за собою санкцію в десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати. Фінансові санкції нараховується за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

   За недотримання встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі накладається штраф у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати.

    При визначенні розміру штрафної санкції враховується рівень мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

      Тому на перевагах легального працевлаштування громадян потрібно цінувати свої трудові права гарантовані державою, вимагати офіційного працевлаштування, а  роботодавців – здійснювати свою діяльність у рамках закону.  


Незадекларована праця – прірва для працівників та роботодавців
Одним з пріоритетних напрямів діяльності Держпраці є запобігання використанню незадекларованої праці. Це соціальне явище справляє значний негативний вплив на розвиток економіки країни, життєвий рівень людей. Незадекларована праця не тільки обмежує можливості держави проводити сучасну соціальну політику у сферах освіти, охорони здоров’я, розвитку професійних навичок, зайнятості, соціального захисту та пенсійного забезпечення, вона створює недобросовісну конкуренцію щодо тих суб’єктів господарювання, які повністю забезпечують виконання зобов’язань щодо сплати податків, охорони праці і соціального забезпечення працівників. Окрім того, незадекларована праця дає роботодавцям необмежені можливості тиску на працівників.
Беручи до уваги той факт, що за даними Мінекономрозвитку, рівень тіньової економіки у січні-вересні 2017 року становив 33 % від офіційного ВВП, Держпраці серед інших дієвих інструментів у подоланні незадекларованої праці використовує такий як роз’яснювальна робота – інформування населення про наслідки, які тягне за собою безвідповідальне ставлення до питання працевлаштування, попередження роботодавців про застосування санкцій за порушення законодавства про працю.
Незадекларована праця в Україні найчастіше проявляється у таких формах:
– економічна діяльність без державної реєстрації;
    наймана праця без оформлення трудових відносин;
    приховування від державних органів частини відпрацьованого робочого часу та заробітної плати;
– маскування трудових відносин під виглядом інших форм діяльності (цивільні відносини, фіктивна самозайнятість тощо).
У будь-який спосіб незадекларована праця має негативні наслідки як для працівників, так і для роботодавців.
Повністю задекларована праця у тому разі, якщо роботодавець уклав з працівником трудовий договір, офіційно повідомив про його працевлаштування державну фіскальну службу, офіційно і в повному розмірі виплачує заробітну плату, сплачує за працівника єдиний соціальний внесок.
Працівник без офіційного оформлення на роботу позбавляє себе гарантованого державою розміру заробітної плати; виплати своєчасно та не нижче мінімальної заробітної плати, офіційної відпустки, відпустки по догляду за дитиною тощо; виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю; допомоги у разі настання нещасного випадку під час виробничого процесу; соціального страхування.
До того ж неоформлений офіційно працівник втрачає трудовий та страховий стаж при розрахунку розміру пенсії. Адже тільки легально оформлений працівник, який, відповідно, матиме достатньо страхового стажу, отримає право на гідну пенсію.
Роботодавець має укласти з працівником трудовий договір, повідомити про прийняття особи на роботу державну фіскальну службу, виплачувати працівнику офіційну заробітну плату в повному обсязі, сплачувати за нього єдиний соціальний внесок. Виконання цих умов гарантуватиме працівникові здорові і безпечні умови праці.
Роботодавець, який не оформляє офіційно працівників, провокує безвідповідальне ставлення їх до роботи, ухиляння від поставлених завдань, неетичну поведінку. Не можна виключати й того, що роботодавець ризикує натрапити на аферистів, внаслідок чого понести фінансові втрати.
Окрім того, за кожного неоформленого працівника законом передбачена штрафна санкція у розмірі 30-ти мінімальних заробітних плат.
Через високий рівень тіньової зайнятості держава втрачає доходи, які можна  було б спрямувати на реалізацію програм соціально-економічного розвитку регіонів, підвищення добробуту громадян. Це зумовлює необхідність підвищення податків для підтримки державних витрат і надання соціальних послуг населенню, що, відповідно, є додатковим податковим тягарем для суб’єктів господарювання. Тобто, незадекларована праця створює замкнене коло, коли роботодавець, не оформлюючи легально працівників, намагається ухилитися від податків, але тим самим наражається на додатковий податковий тягар.
Нові підходи в реалізації повноважень Держпраці, передбачені Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», довели свою ефективність у вирішенні проблеми незадекларованої праці. За 2017 рік інспекторами праці виявлено у 2,7 раза більше незадекларованих працівників, ніж у 2016 році.
Так, упродовж 2017 року під час заходів контролю з питань додержання законодавства про працю виявлено 5177 працівників, які були допущені до роботи без належного оформлення трудових відносин, з них 2427 працівників без оформлення трудового договору та 2750 працівників, які виконували роботи на підставі цивільно-правових договорів, що мали ознаки трудових. 5338 працівників були допущені до роботи  з порушенням вимог статті 24 Кодексу законів про працю України, без повідомлення органів Державної фіскальної служби України.
До суду направлено 274 протоколи про адміністративне правопорушення, винесено 314 постанов про накладення штрафних санкцій на загальну суму 209 млн 96 тис. гривень.
Державна служба України з питань праці проводить активну інформаційно-розʼяснювальну роботу, консультує роботодавців щодо застосування законодавства про працю, щоб запобігти порушенням, за які доведеться сплачувати високі штрафи. Інспектори праці беруть участь в нарадах, семінарах в установах і організаціях, на підприємствах, в публічних заходах, інформуючи громадян про переваги офіційного працевлаштування, роботодавців – про наслідки за допуск працівника на робоче місце без укладення трудового договору.
Держпраці наголошує, що офіційно працевлаштований громадянин має право на гідні і безпечні умови праці, регулярну виплату заробітної плати не нижче мінімальної, страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, безробіття та нещасного випадку на виробництві, офіційні відпустки.

Спеціаліст – державний інспектор з праці Недригайлівської селищної ради Голінко Марина


Легальність працевлаштування на Сумщині під контролем Держпраці

Протягом 2017 року посадовими особами Управління Держпраці у Сумській області в межах наданих державою повноважень проведено понад 600 контрольних заходів  стосовно дотримання роботодавцями Сумщини законодавства про працю. У ході перевірок та інспекційних відвідувань встановлено 9 роботодавців, які використовували працю 16 працівників без належного оформлення. На зазначених суб’єктів господарювання Управлінням накладено штрафні санкції на загальну суму 1 536 000грн.

Про результати роботи у напрямку виявлення нелегальної праці доповіла заступник начальника Управління Держпраці у Сумській області Наталія Антоненко у ході засідання обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

Заступник начальника зазначила, що протягом минулого року фахівцями Управління також виявлено 40 працівників, які виконували роботи на підприємствах області на підставі цивільних договорів, у той час як відносини між ними та роботодавцями мали ознаки трудових.

«Саме можливість укладати цивільно-правові договори та відсутність процедури їх реєстрації є основним і досить суттєвим механізмом для приховування трудових відносин між працівником і роботодавцем», – зауважила Наталія Антоненко.

Тож із метою уникнення ймовірних порушень фахівцями Управління протягом минулого року проведено 132 відвідування задля інформування суб’єктів господарювання про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю.

На ряду з цим фахівець звернула увагу присутніх на те, що підстави проведення позапланових заходів державного нагляду визначені статтею 3 Закону України Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.


Миссия

Держпраці реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

Зміст 1. Довідкова інформація 3 (розміри мінімальної зарплати, прожиткового мінімума, окладів) 2.

В яких випадках нараховувати доплату до мінімальної зарплати, а в яких - ні? 4

 3. Вимоги до виплати зарплати 7

 4. Штрафи, що загрожують роботодавцям 7

 5. Зарплата в різних ситуаціях 7

У нічний час

У вихідні та святкові дні

 Ненормований робочий день

 Під час відряджень Неповний (скорочений) робочий день

 Оплата простоїв

Оплата чергувань

 Оплата праці водіїв

 При переведенні на нижчеоплачувану роботу Інші ситуації 6. Індексація зарплати 9

 7. Податки на зарплату 9

 Коли донараховувати єдиний соціальний внесок до мінімалки?

 Приклади нарахування податків на зарплату

 Інше 8.

 Облік зарплати 10

 9. Основа для нарахування зарплати 10

 Штатний розпис

Табель обліку робочого часу

 Підсумований облік робочого часу 10

 Додатково про трудові стосунки 11

  Дата оновлення: 22.05.2018 Довідники в бібліотеці BuhOblik.org.ua оновлюються та доповнюються приблизно раз на місяць. Щоб дізнаватися про оновлення та вихід нових довідників, залиште свій email у формі підписки на будь-якій сторінці сайта buhoblik . org . ua. 


Державний інспектор з праці  Недригайлівської селищної ради

Адреса прийому громадян :

смт Недригайлів, вул. Незалежності,2

(2 поверх, поряд з ДРАЦС)

 Графік роботи :

Понеділок 8.00-17.15

Вівторок     8.00-17.15

Середа       8.00-17.15

Четвер       8.00-17.15

П’ятниця    8.00-16.00

Обідня перерва     12.00-13.00

Субота вихідний

Неділя вихідний


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 26 квітня 2017 р. № 295 
Київ

Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь